Home Vijesti

Vijeće roditelja KS o samopovređivanju: Potrebno preventivno educirati učenike o internetu

Vijeće roditelja Kantona Sarajevo oglasilo se povodom upozorenja Ministarstva obrazovanja KS povodom pojave “trenda” samopovređivanja djece u osnovnim školama koji je popularan na društvenim mrežama.Vijeće roditelja Kantona Sarajevo oglasilo se povodom upozorenja Ministarstva obrazovanja KS povodom pojave “trenda” samopovređivanja djece u osnovnim školama koji je popularan na društvenim mrežama.”Vijeće roditelja KS je i prethodnih godina u par navrata apeliralo da se briga o korištenju interneta edukacijom učenika provodi preventivno u svrhu njihove zaštite. Vjerovatno da nije dobro spominjati ime te igre jer je indirektno samo propagiramo i možda provociramo djecu koja i nisu čula za nju da je isprobaju. Zato je najbolje poduzeti opće mjere za sigurnost djece na internetu”, kazali su iz Vijeća roditelja.Istakli su da je upitno dali svaka škola ima dovoljno nastavnog kadra koje posjeduje odgovarajuće znanje za organizaciju roditeljskih sastanaka i predavanja učenicima na ovu temu. Kao rješenje predložili su da Ministarstvo obrazovanja KS angažuje nekoliko stručnjaka koji bi pripremili uzorak jednog takvog predavanja te ga uz ovakav dopis svim školama dostavili. Tada bi se i vijeća roditelja uključila u animaciju roditelja na važnost prisustva ovom vidu educiranja i saslušanja preporuka od struke. Podsjetimo, Ministarstvo je uputilo informaciju svim osnovnim školama u kojima ih informiše da se među učenicima Desete osnovne škole pojavio trend samopovređivanja koji je popularan na društvenim mrežama. Zamolili su direktore da održe sastanak s razrednicima od šestog do devetog razreda i ukažu na ovu pojavu te da informišu roditelje učenika, organizuju predavanje učenika o ponašanju na društvenim mrežama i poduzmu druge aktivnosti u cilju prevencije ovog negativnog trenda među učenicima.Vijeće roditelja KS nije dobilo informaciju s terena o ovom problemu već su se upoznali s problemom putem medija. Jedan od razloga je i taj što proces formiranja vijeća u školama još traje.Ministarstvo obrazovanja KS je u maju 2018. godine, kada se također govorilo o ovom problemu, uputilo inicijativu direktorima osnovnih škola za organiziranje edukacije o zaštiti djece od neprimjerenih sadržaja i sigurnom korištenju interneta učenicima i roditeljima. Škole su to trebale učiniti do kraja tadašnje školske godine.