Home Vijesti

Vijeće Evropske unije donijelo zaključke o BiH: O vlasti i operacijama EUFOR-a

Vijeće Evropske unije je na današnjem zasjedanju raspravljalo i o situaciji u BiH te je u vezi s našom državom saopćilo i zaključke.Vijeće Evropske unije je na današnjem zasjedanju raspravljalo i o situaciji u BiH te je u vezi s našom državom saopćilo i zaključke.Zaključke ovog vijeća koje čine lideri EU prenosimo u cijelosti:1. Vijeće ponovo ističe svoju nedvosmislenu predanost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Uzimajući u obzir to da od prošlogodišnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini još nisu formirane vlade na državnom i nivou Federacije, Vijeće ponavlja svoj poziv Bosni i Hercegovini da u interesu svih građana bez daljnjeg odgađanja nastavi osnivanje i rad vlada. Vijeće podsjeća na to da je za napredak na putu prema EU potrebno učinkovito provesti reforme. Osim toga, Vijeće podsjeća na zaključke iz juna 2019., u kojima je primljeno na znanje mišljenje komisije.2. Vijeće pozdravlja nastavak operacije Althea, koja je nakon strateških preispitivanja 2017. i 2019. ponovno usmjerena na svoj glavni mandat, pri čemu je kolektivno osposobljavanje ostalo jedna od njenih zadaća. U tom kontekstu, kao dio ukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi provoditi izvršni mandat operacije Althea u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine da očuvaju sigurno i zaštićeno okruženje pod obnovljenim mandatom UN-a.3. Vijeće sa zanimanjem očekuje predstavljanje sljedećeg strateškog preispitivanja u 2021. kao temelja za rasprave s državama članicama o zadaćama EUFOR-a i opcijama za budućnost operacije, imajući pritom na umu potrebu za podupiranjem napretka Bosne i Hercegovine u procesu integracije u EU i uzimajući u obzir sigurnosno stanje na terenu.4. Vijeće prepoznaje važnost daljnje koordinacije operacije EUFOR Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu. EU istovremeno i dalje potiče vlasti Bosne i Hercegovine da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju svoje napore usmjerene na zbrinjavanje viška streljiva, oružja i eksplozivnih naprava te na deminiranje.