Home Vijesti

Novi lijekovi na recept za oboljele od malignih bolesti u RS-u

Na Listu lijekova koji se izdaju na recept od 1. novembra u Republici Srpskoj bit će uvrštena dva nova lijeka koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja nije finansirao, a jedan od njih se koristi u terapiji umjerenog do jakog bola kao što je kancerogeni i teški neuropatski bol, te bolni poremećaj optičkog nerva i druge bolesti.Na Listu lijekova koji se izdaju na recept od 1. novembra u Republici Srpskoj bit će uvrštena dva nova lijeka koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja nije finansirao, a jedan od njih se koristi u terapiji umjerenog do jakog bola kao što je kancerogeni i teški neuropatski bol, te bolni poremećaj optičkog nerva i druge bolesti.Osim toga, od novembra će na recept biti dostupan još jedan novi lijek koji sprečava stvaranje tromba kod pacijenata s akutnim koronarnim sindromom.Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja, naveli su u saopćenju iz Fonda.”Tako da će od 1. novembra na Listu A biti uvršten novi lijek u tri dozna oblika generičkog naziva ‘buprenorfin, u obliku transdermalni flaster’ za liječenje umjerenog do jakog bola i koji bi trebao da značajno unaprijedi kvalitet života oboljelih. Osim toga, uvrštavanjem ovog lijeka na Listu A predstavlja i značajnu finansijsku olakšicu za osiguranike kojima bude preporučen, jer su ga ranije sami kupovali, a sada će samo platiti participaciju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze”, precizirali su u saopćenju.Primjera radi, za osiguranike koji boluju od malignih bolesti, ovaj lijek će u potpunosti biti dostupan o trošku Fonda, jer je riječ o kategoriji osiguranih osoba koje su oslobođene plaćanja participacije za osnovnu bolest i njene komplikacije.Tokom ove godine počeli su da finansiraju sedam novih lijekova za liječenje teških oboljenja, poput multiple skleroze, leukemije, karcinoma pluća, dojke, mokraćnog mjehura, te hepatitisa C.