Home Biznis

Novalić: Vlade opredijeljene da se ubrza ekonomski rast

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH), usvajanjem dokumenta Zajednička socio-ekonomska reforma za period od 2019. do 2022. godine, šalju poruku da su opredijeljene za reforme u ovoj oblasti, s ciljem ubrzanja ekonomskog rasta i poboljšanja životnog standarda građana, izjavio je danas federalni premijer Fadil Novalić.
Predstavljajući novinarima dokument Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina, Novalić je istakao da je taj akt nastao kao rezultat jednogodišnje aktivnosti i konsultacija na političkom i stručno-tehničkom nivou.
“To je finalni, usaglašeni i sinhronizovani materijal između dvije entitetske vlade, što je veoma bitno”, istakao je Novalić, napominjući da je ovaj dokument usaglašen i sa Mišljenjem Evropske komisije i predstavnicima međunardone zajednice u BiH.
Federalni premijer je dodao da su vlade oba entiteta usvajanjem dokumenta pokazale da je reformski put prioritetan zadatak svih nivoa te da treba pristupiti što skorijem formiranju Savjeta ministara i Vlade FBiH.
“Pred nama su tri godine punih izazova pri čemu je kreiranje i usvajanje ovog dokumenta bio najlakši zadatak”, rekao je on.
Prema Novalićevim riječima, slijede reforme zdravstvenog sistema, restrukturisanje javnih preduzeća i unapređenje poslovne klime koje imaju za cilj da obezbjede brži ekonomski rast i unapređenje standarda građana.
“Ove reforme se moraju provoditi na svim nivoima u skladu sa Ustavom i naravno svi nosimo odgovornost za njihovu realizciju. Usvajanje dokumenta će pratiti usvajanje odgovarajućih akcionih planova, koji će taksativno pobrojati aktivnosti i njihove nosioce”, pojasnio je on.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas dokument Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina, koji predstavlja nastavak reformskih procesa definisanih kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015-2018. godina.
I Vlada FBiH danas je dala saglasnost na ovaj dokument u kojem se navodi da će Republika Srpska i FBiH preduzeti odlučne korake za smanjenje poreskog opterećenja da bi podstakli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
Srna
Podijeli ovo: