Home Vijesti

Njemačka antibombnom timu Sarajevskog aerodroma poklonila opremu vrijednu 400.000 KM

Ispred Glavnog ureda Granične policije BiH danas je upriličena prezentacija Antibombnog tima Jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo i specijalističke opreme koju je doniralo Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke u vrijednosti oko 400.000 KM.Ispred Glavnog ureda Granične policije BiH danas je upriličena prezentacija Antibombnog tima Jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo i specijalističke opreme koju je doniralo Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke u vrijednosti oko 400.000 KM.Rukovodstvo GPBiH na čelu s direktorom Zoranom Galićem i ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margret Uebber sa saradnicima prisustvovali su prezentaciji i uručili certifikate službenicima GPBiH koji su završili obuku čiji su predavači bili njemački eksperti u rješavanju kriznih situacija u oblasti deaktiviranja, uništavanja i uklanjanja eksplozivnih i zapaljivih materija. “Granična policija Bosne i Hercegovine i Savezna policija Njemačke već od 2000. godine blisko sarađuju u borbi protiv prekograničnog kriminala. Pored 120 obuka, SR Njemačka je posljednjih godina Graničnoj policiji BiH donirala opremu u ukupnom iznosu od preko 9,5 miliona KM. U to prije svega spada tehnologija za otkrivanje krivotvorenih dokumenata, ATV-ovi, čamci i vozila, endoskopi i detektori, ali i specijalna oprema za antibombni tim Granične policije u vrijednosti od gotovo dva miliona KM“, izjavila je ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margret Uebber.Direktor GPBiH Zoran Galić je kazao da je Vlada SR Njemačke podržala je osnivanje, razvoj i opremanje Antibombnog tima Granične policije BiH. “Specijalistička obuka za 12 službenika Antibombnog tima i donacija dva kompleta sofisticiranih zaštitnih odijela nastavak su niza aktivnosti podrške Vlade SR Njemačke u cilju operativnog jačanja GPBiH, a samim tim povećanja opće i sigurnosti na granici, u graničnom pojasu i na aerodromima u BiH. Uz donaciju opreme, veliki je značaj specijalističkih obuka koje doprinose njenom efikasnijem korištenju u procesu rada policijskog službenika”, rekao je Galić.Antibombni tim JGP Aerodrom Sarajevo raspolaže savremenom specijalističkom opremom za otkrivanje eksplozivnih naprava i drugih opasnih predmeta. Prethodnih 17 godina imali su više od stotinu intervencija uklanjanja napuštenog i sumnjivog prtljaga na MAS-u. U okviru redovnih poslova i zadataka ovaj tim pruža stručnu pomoć policijskim službenicima koji obavljaju kontradiverzioni zaštitni (KDZ) pregled putnika i prtljaga.