Home Vijesti

Kamere postavljene na izlazima iz Kantona Sarajevo, problemi s videonadzornim centrom

Videonadzor je na ulazima i izlazima iz Kantona Sarajevo, kako ističu u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, uspješno nadograđen tokom 2019. godine, a njihove daljnje aktivnosti bit će usmjerene prema unutrašnjosti kantona i iznalaženju prostora da se oformi videonadzorni centar.Videonadzor je na ulazima i izlazima iz Kantona Sarajevo, kako ističu u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, uspješno nadograđen tokom 2019. godine, a njihove daljnje aktivnosti bit će usmjerene prema unutrašnjosti kantona i iznalaženju prostora da se oformi videonadzorni centar.Najveći izazov kantonalnim vlastima u Sarajevu predstavlja, šturim policijskim rječnikom kazano, realizacija savremenog operativnog i videonadzornog centra, budući da nemaju odgovarajuću infrastrukturu i prostor. Za to je, kako su nam kazali u Sektoru za videonadzor MUP-a KS, potrebna nova zgrada MUP-a KS. “Do tada, u planu je nadogradnja postojećeg operativnog centra, u onoj mjeri u kojoj to sadašnji prostor i infrastruktura omogućavaju”, kazali su u Sektoru za videonadzor MUP-a KS za Klix.ba.Ko će imati kontrolu nad videonadzornim centrom?No, to nisu jedini izazovi u vezi sa savremenim operativnim i videonadzornim centrom, budući da su se javili problemi, koji tek zakonski treba da budu usklađeni, a koji se odnose na same uposlenike tog centra. Konkretnije, postavlja se pitanje ko će imati kontrolu nad videonadzornim centrom, komesar ili ministar.Ministar unutrašnjih poslova FBiH i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara kazao je za Klix.ba da je intencija Ministarstva unutrašnjih poslova KS da ministar, odnosno politika ima kontrolu nad videonadzornim centrom, što je, prema njegovim riječima, nedopustivo.”I videonadzorni centar, i helikopterska jedinica moraju biti u nadležnosti Uprave policije. Uprava policije, prema zakonu, ima svoju finansijsku, operativnu i administrativnu samostalnost. I policijski službenici, za razliku od državnih službenika, imaju ovlaštenja vezana za sigurnost građana i prometa, a trebalo bi da samim tim imaju ovlaštenja vezana za operativne stvari vezane za praćenje videonadzora”, izjavio je Čampara. Napominje da kontrolu nad videonadzornim centrom treba isključivo imati policijski komesar.”Ukoliko ministru trebaju određeni podaci da ih, naprimjer, podnese Vladi KS, on može da ih zatraži od policijskog komesara. Ali nedopustivo je da ministar rukovodi videonadzornim centrom. Ne razumijem zašto se to radi, naročito ako je postavljanje videonadzora finansirano sredstvima Uprave policije. Treba sve uraditi da policijski komesar i policijski službenici budu potpuno samostalni, nezavisni i odvojeni od bilo kakvog utjecaja politike”, kategoričan je Čampara.Odobrena 4,5 miliona KM za prvu fazu projektaU dokumentu Analiza i prijedlog unapređenja videonadzora i drugih tehničkih sistema Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a koji je dostavljen Vladi Kantona Sarajevo, izvršena je projekcija očekivanih troškova za navedena unapređenja i podijeljena je na prioritete 1 i prioritete 2. “Vlada Kantona Sarajevo je odobrila realizaciju prioriteta 1 u iznosu od oko 4,5 miliona KM. Ta sredstva su namijenjena za nadogradnju postojeće infrastrukture, pokrivanje savremenim videonadzornim sistemom ulaza i izlaza iz Kantona, što je većim dijelom završeno, zatim pokrivanje glavnih raskrsnica u Sarajevu kamerama nove generacije, te modernizaciju postojećeg operativnog centra. Nakon toga, sredstvima predviđenim za prioritete 2, videonadzorni sistem će se proširiti i na druge lokacije, raskrsnice i javne površine unutar Kantona Sarajevo”, kazali su u Sektoru za videonadzor MUP-a KS.Upitani šta je konkretno urađeno kada je riječ o postavljanju videonadzora na području Kantona Sarajevo, u Sektoru za videonadzor MUP KS ističu da je u ovoj godini uspješno izvršena nadogradnja videonadzora nad ulazima i izlazima iz Kantona Sarajevo. “Naredna faza projekta videonadzora je implementacija mreže visoke propusnosti koja je osnova za videonadzorni sistem nove generacije u unutrašnjosti Kantona. Takva mreža mora podržati nesmetano funkcionisanje većeg broja kamera najnovije generacije, ali i nadolazećih, odnosno budućih tehnologija. Za tu potrebu MUP KS će pregovarati sa BH Telecomom o mogućem korištenju njihove infrastrukture. Očekivanja su da će BH Telecom kao najnapredniji telekom operater u BiH, a čiji je osnivač Vlada FBiH, dati punu podršku ovom projektu koji je od vitalnog interesa za sigurnost Kantona Sarajevo”, kazali su u Sektoru za videonadzor MUP-a KS za Klix.ba.Nakon što se obezbijedi adekvatna mrežna infrastruktura, stvoriće se uslovi za nabavku kamera i izbor najboljeg videonadzornog rješenja. “Cilj je da se sigurnost u Kantonu Sarajevo podigne na viši nivo, između ostalog i savremenim sistemom videonadzora koji će biti lako nadogradiv. Sistem videonadzora će se konstantno razvijati jer je i sama sigurnost proces, a ne završni proizvod”, navode u odgovoru Sektora za videonadzor MUP-a KS.Preventivni karakterU Sektoru za videonadzor MUP-a KS su nam kazali da je glavni prioritet u procesu uvođenja videonadzora veća sigurnost građana, što će omogućiti preventivno djelovanje na polju kriminaliteta.”Ukoliko se krivično djelo i desi, videnadzorni sistem nove generacije će dodatno pomoći rasvjetljavanju i dokumentovanju djela. Naravno, uvijek će ljudski resursi biti najvažniji faktor, ali će se sve uraditi da se taj posao olakša implementirajući tehnološka rješanja koja će skratiti vrijeme potrebno za otkrivanje počinilaca, što će dugoročno imati i preventivni karakter. Sve to kombinovano sa naprednim alatima za obradu podataka, analizu i izvještavanje, omogućit će efikasnije donošenje odluka i brže odgovore na policije terenu”, kazali su nam u Sektoru za videonadzor MUP-a KS.Navode da će videonadzor isključivo služiti za povećanje sigurnosti građana, a to će se ravnopravno ostvariti kroz efikasniju prevenciju i otkrivanje počinjenih krivičnih djela, ali i kroz bolju sigurnost učesnika u saobraćaju prevencijom i identifikacijom prekršitelja. “Kontrola saobraćaja i otkrivanje kriminala su međusobno povezani procesi koji se ne mogu u potpunosti razdvojiti, tako da će videonadzor biti velike koristi kako za uniformisanu, tako i za kriminalističku policiju”, istakli su u Sektoru za videonadzor MUP-a KS.