Home Vijesti

Kako se dijele naknade u institucijama BiH: Primjer državne agencije za obrazovanje

Iz godine u godinu novac poreznih obaveznika koji se mjeri u milionima KM putem naknada ode na članove komisija, odbora, interresornih grupa i sl. iako oni primaju redovne visoke plaće. Jedan od primjera u moru agencija i drugih institucija kojih ima na državnom, ali i nižim nivoima vlasti jeste Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.Iz godine u godinu novac poreznih obaveznika koji se mjeri u milionima KM putem naknada ode na članove komisija, odbora, interresornih grupa i sl. iako oni primaju redovne visoke plaće. Jedan od primjera u moru agencija i drugih institucija kojih ima na državnom, ali i nižim nivoima vlasti jeste Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.Naime, ova agencija je odgovorila na poslaničko pitanje državnog zastupnika Damira Arnauta o tome koliko su u prošloj godini isplatili za rad u komisijama, upravim i nadzornim odborima i drugim radnim tijelima.Tako su naveli da za svoj rad člаnovi odbora ostvaruju mjesečnu naknadu u ukupnom iznosu od 2600 КМ i to predsjedavajući odbora 450 KM, zamjenik predsjedavajućeg 400 KM i člаnovi po 350 KM. U 2018. godini članovima odbora isplaćeno je ukupno 29.100 KM. Prema informacijama ove agencije slijedeći članovi odbora su inkasirali naknade: Semir Halilović 4.300 KM, Zdenka Leženić 4.050 KM, Uma Isić 4.200 KM, Franjo Ljubas 4.200 KM, Muharem Saračević 2.450 KM, Bojan Golić 4.200 KM I Svetlana Dačević 5.200 KM.U 2015. godini, kako su naveli, za članove odbora isplaćeno je 52.100 КМ, jer sunaknade iznosile 800 KM, 700 KM i 600 KM. Zanimljivo je da je ova agencija navela da nije usvajala kriterije za članstvo u komisijama, upravnim i nadzornim odborima i drugim radnim tijelima s obrazloženjem da se “takva radna tijela ne formiraju u okviru пadležпosti Agencije”. U svom radu, dodaju, koriste relevantne odluke Vijeća ministara BiH i Agencije za držamu službu BiH.“Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je ustanovljen Odbor koji ima sedam članova koji su odgovomi za uspostavu standarda znanja učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata, odobravanje zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa i objavu u Službenom glasniku BiH, davanje savjeta, tumačenja i preporuke nadležnim obrazomim vlastima u pitanjima iz svoje nadležnosti. Članove Odbora imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pa оkončanju procedure koju provodi Ministarstvo civilnih poslova”, kažu u ovoj agenciji.Zanimljiv je i primjer Centralne banke BiH, gdje su nakon 2015. ukinute takve vrste naknada. One su još u 2015. godine iznosile 122.347 KM.Inače, Parlament BiH je 2015. na prijedlog Arnauta dijelom ukinuo, a dijelom samo smanjio ovakve vrste naknada.