Home Vijesti

Da li će Dodik dati zeleno svjetlo: Zvizdić traži od SNSD-a kandidate za komisije

Zakondavna vlast na nivou Bosne i Hercegovine u blokadi je praktično od početka implementacije rezultata Općih izbora. Poznato je da SNSD Milorada Dodika blokira rad institucija zakonodavne vlasti na način da ne predlaže kandidata za komisije, a pod plaštom da se ne želi imenovati mandatar za sastav Vijeća ministara BiH.Zakondavna vlast na nivou Bosne i Hercegovine u blokadi je praktično od početka implementacije rezultata Općih izbora. Poznato je da SNSD Milorada Dodika blokira rad institucija zakonodavne vlasti na način da ne predlaže kandidata za komisije, a pod plaštom da se ne želi imenovati mandatar za sastav Vijeća ministara BiH.Naime, potrebno je imenovati članove šest radnih tijela Doma (Ustavnopravna komisija, Komisija za vanjske poslove, Komisija za vanjsku trgovinu i carine, Komisija za finansije i budžet, Komisija za saobraćaj i komunikacije te Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova).Kako saznajemo, aktuelni predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić (SDA) napisao je prije nekoliko dana urgenciju klubovima poslanika Srpski klub i SNSD-a da to urade pozivajući se na zaključak Kolegija. Kolegij Predstavničkog doma Parlamentame skupštine BiH aktom, broj: 01-50-2-2723-1/18 od 19. decembra 2018, pozvao klubove zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentame skupštine BiH i one koji nisu ni u jednom klubu da dostave prijedlog članova stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamentame skupštine BiH.Aktom od 23. Januara 2019. Kolegij je ponovo uputio urgenciju preostalim klubovima za dostavljanje prijedloga članova stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamentame skupštine BiH. Ranije je Zvizdić izjavio da su svi klubovi u Predstavničkom domu dostavili svoje prijedloge za članove komisija. “Takav prijedlog nismo dobili od SNSD. To je osnovni razlog zbog kojeg se ne može ići u formiranje komisija. SNSD blokira imenovanje komisija, a samim tim se blokira dalji rad Parlamentarne skupštine BiH”, rekao je Zvizdić.