Home Vijesti

Banja Luka: Na prodaju objekat i oprema u poslovnoj zoni

Grad Banja Luka raspisao je javni oglas za prodaju pokretne imovine-mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka“, pribavljanjem pisanih ponuda. Ukupna početna cijena opreme i objekta je 65.033 KM.
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica, koja dostave ponude, poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave, do 22. oktobra, prenio je Preduzetnički portal Republike Srpske.
Ponude sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave, kancelarija broj 14,  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne imovine – mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka“ – ne otvaraj“, sa naznačenim kontakt telefonom ponuđača na zadnjoj strani koverte, na adresu Gradske uprave, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje (Trg srpskih vladara broj 1), u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoji strateško planiranje – Odsjek za saradnju sa investitorima i poslovnu zonu, ulica Kralja Alfonsa XIII broj 1, telefon: 051/220-280, kontakt osoba: Zoran Janjuš, telefon: 065/537-406 i Milojko Ševa, telefon: 065/540-952.
Kompletan spisak pokretne imovine koja je ponuđena na prodaju, možete pogledati OVDJE.
Podijeli ovo: