Home Vijesti

Amra Hasagić i Sabahudin Delalić iz SDA najneaktivniji zastupnici u Skupštini KS

Zastupnici Zvonko Marić (SBB), Neira Dizdarević (Naša stranka) i Mirza Čelik (SDA) trenutno su najaktivniji zakonodavci u Skupštini Kantona Sarajevo. Na drugoj strani, najmanji broj pokrenutih inicijativa i postavljenih pitanja imaju zastupnici SDA Amra Hasagić i Sabahudin Delalić.Zastupnici Zvonko Marić (SBB), Neira Dizdarević (Naša stranka) i Mirza Čelik (SDA) trenutno su najaktivniji zakonodavci u Skupštini Kantona Sarajevo. Na drugoj strani, najmanji broj pokrenutih inicijativa i postavljenih pitanja imaju zastupnici SDA Amra Hasagić i Sabahudin Delalić.Na zvaničnoj web stranici Skupštine Kantona Sarajevo objavljen je prikaz aktivnosti kantonalnih zakonodavac, odnosno broj postavljenih pitanja i broj pokrenutih inicijativa od dana kada je konstituisan aktuelni saziv Skupštine KS. Najveći broj aktivnosti ubjedljivo ima zastupnik SBB-a Zvonko Marić (155), a slijede ga Neira Dizdarević iz Naše stranke (88), Mirza Čelik iz SDA (72), Bibija Kerla iz DF-a (71) i Vildana Bešlija iz Naše stranke (60). Manji broj aktivnosti imaju zastupnici Elvis Vreto iz Naše stranke (43), Segmedina Srna-Bajramović iz SDP-a (41), Senad Hasanović iz DF-a (39), Danijela Kristić iz NiP-a (38), Vedran Jakupović iz NiP-a (34), Vibor Handžić iz Naše stranke (32) i Bilsena Šahman iz SBB-a (30). Zastupnica Admela Hodžić iz SDA ima evidentirano 27 aktivnosti, a isto toliko aktivan je bio i samostalni zastupnik Damir Nikšić. Manje od njih imaju Damir Marjanović iz Naše stranke (26), Jasmina Bišćević-Tokić iz SDA (25), Igor Stojanović iz SDP-a (24) i Samir Suljević iz SDP-a (24). Dževad Poturak iz SBB-a ima evidentirano 19 aktivnosti, Hamed Aljović iz SDA 17 aktivnosti, Smiljana Viteškić iz SDA 17 aktivnosti, predsjedavajući Skupštine KS (NiP) Elmedin Konaković 16 aktivnosti, Elvedin Okerić iz NiP-a 16 aktivnosti, Amel Mekić iz NiP-a 14 aktivnosti, Arijana Memić iz NiP-a 13 aktivnosti, Samra Ćosović-Hajdarević iz SDA 12 aktivnosti, Aljoša Čampara iz SDA 11 aktivnosti, Amra Junuzović-Kaljić iz NBL-a 11 aktivnosti i Sead Milavica iz DF-a deset aktivnosti. Ubjedljivo najmanje aktivni bili su Amra Hasagić iz SDA (dvije aktivnosti), Sabahudin Delalić iz SDA (dvije aktivnosti), Haris Pleho iz BOSS-a (sedam aktivnosti) i Mahir Dević iz SDA (osam aktivnosti). Važno je istaći kako u ovu statistiku nisu uključene diskusije tokom sjednica Skupštine Kantona Sarajevo niti su uneseni podaci koji se odnose na nezavisnog zastupnika Fahrudina Pecikozu.